Zmysly a sexuálny život

Zmysly a sex. Ako zmysly ovplyvňujú náš sexuálny život?

Sexualita a sexuálny život je dôležitým prvkom ľudského života, ovplyvňuje medziľudské vzťahy, duševné a fyzické zdravie a celkovú spokojnosť. Pri intímnom styku hrajú kľúčovú úlohu naše zmysly zrak, sluch, chuť, hmat a čuch. Medzi mužmi a ženami existujú určité rozdiely vnímania a v tomto článku sa pozrieme na podnety, ktoré vzrušujú ženy a mužov a ako to využiť na zvýšenie sexuálneho uspokojenia.

Zrak

Zrak je jedným z najsilnejších zmyslov, ktoré ovplyvňujú našu sexualitu. Muži sú vizuálnejší ako ženy. Vizuálne podnety, ako napríklad pohľad na atraktívnu osobu, alebo sledovanie erotického materiálu, dokážu mužov veľmi rýchlo vzrušiť. Pre ženy je dôležitá aj fyzická príťažlivosť partnera a ženy zvyknú prikladať väčší význam emocionálnym aspektom vzťahu a pocitu bezpečia.

Hmat

Hmat je jedným z najdôležitejších zmyslov pre obe pohlavia, no u žien zohráva obzvlášť dôležitú úlohu. Masáž, alebo jemné maznanie môže viesť k zvýšeniu hladiny oxytocínu, hormónu ktorý vyvoláva aj pocit dôvery, pohody a upokojenia „hormón šťastia“. Muži taktiež reagujú na dotyk, ale často špecifickejšie a priamočiarejšie na podnety, ktoré stimulujú erotogénne zóny.

Vôňa

Vôňa je rozhodujúca pre sexuálnu príťažlivosť a kompatibilitu, najmä pre ženy. Feromóny, chemické látky vylučované telom, ovplyvňujú výber partnera. Ženy sú citlivejšie na pachy a podľa prirodzenej vône vedia posúdiť partnerovo zdravie, genetickú kompatibilitu a reprodukčný potenciál. Muži tiež vnímajú pachy, ale v menšej miere ako ženy.

Sluch

Sluch hrá dôležitú úlohu v sexualite u žien aj mužov. Komplimenty, šepot, alebo slová lásky vás môžu vzrušiť . Ženy sú obzvlášť citlivé na slová a zvuky, ktoré vytvárajú intímnu atmosféru a budujú dôveru. Muži samozrejme taktiež ocenia slová lásky a obdivu, ale v o niečo menšej miere ako ženy. Pre mužov hrá sluch veľkú úlohu pri sexe, pretože vzdychy partnerky ich dokážu neskutočne rozpáliť

Chuť

Chuť môže taktiež ovplyvniť sexuálny zážitok, aj keď v menšej miere ako ostatné zmysly. Prírodné afrodiziaká, ako napríklad čokoláda, jahody, ustrice, či overené prírodné afrodiziakum zeler môže zvýšiť sexuálny zážitok u žien aj mužov. Chuť môže ovplyvniť aj bozkávanie a iné formy ústneho kontaktu, ktoré sú súčasťou intímnej intimity.

Dokonalý sexuálny život = Otvorená komunikácia

Zmysly zohrávajú kľúčovú úlohu v sexualite, ale reakcie na zmyslové podnety sa u mužov a žien líšia. Zrak je najsilnejším zmyslom pre mužov, zatiaľ čo hmat a čuch sú obzvlášť dôležité pre ženy. Sluch je dôležitý pre obe pohlavia a chuť ovplyvňuje sexualitu v menšej miere.

Každý človek je iný a môže mať svoje vlastné preferencie. Otvorená komunikácia s partnerom vám umožní pochopiť jeho individuálne potreby a túžby, čo povedie k uspokojivejšiemu sexuálnemu zážitku.

Stránka s erotickým obsahom

Nachádzate sa na stránke s erotickým obsahom.
Mali ste už 18 rokov?

Tieto stránky sú určené len osobám starším ako 18 rokov. Pokiaľ ste ešte nedovŕšili vek 18 rokov opustite tieto stránky kliknutím na tlačidlo NIE.